Tomáš Bartík - 800 340 350 - prodej@trigema.cz

Contact us

For more information about the project or to arrange a personal meeting, please contact us via the contact form below or at 800 340 350.

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.

 

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.


 

This website uses cookies for the purpose of storing user preferences across websites, statistics and analysis of user behavior and connections to social networks. By using this website, you agree that we may use these cookies on your device. Information on the processing of personal data through cookies

Information for our neighbours

 

Weekly updated construction timetable, which may be important for planning your daily life activities that may be affected by construction.

Provádění prací od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021

  • ° Provádění Inženýrských sítí : výkop rýhy, pokládka vodovodu a kanalizace, zásyp rýhy
  • ° Vodorovná doprava materiálu, dovoz trub, šachtového programu, betonů, písků, odvoz výkopku na skládku
  • ° Staveništní rozvody NN : výkop rýhy, pokládka kabelů, zához rýhy
  • ° Napojení staveniště na vodu a odpadní jímku
  • ° Údržba cest, oplocení, úklid staveniště

Webcam

Construction Progress Gallery

Check out the photo gallery acquired from the construction of the Living Brâník project.

Aktuální stav projektu

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
ZAHÁJENÍ PRODEJE
ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY
HRUBÁ STAVBA
VNITŘNÍ OMÍTKY
KOLAUDACE
NASTĚHOVÁNÍ