Tomáš Bartík - 800 340 350 - prodej@trigema.cz

Contact us

For more information about the project or to arrange a personal meeting, please contact us via the contact form below or at 800 340 350.

By submitting the form, I accept the conditions of processing of personal data by Trigema - their processing will take place in order to send a response to the complaint and possible creation of a business offer.

 

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.


 

Information for our neighbours

 

Weekly updated construction timetable, which may be important for planning your daily life activities that may be affected by construction.

Provádění prací od 15. 5. 2022 do 29. 5. 2022

 • ° Provádění zděných konstrukcí BD
 • ° Montáž výplní otvorů BD
 • ° Montáž instalací jednotlivých BD
 • ° Provádění plochých střech BD
 • ° Vnitřní omítky BD
 • ° Montáž fasády jednotlivých BD
 • ° Zemní práce, HTU
 • ° Montáž odvodňovacích boxů, provádění domovních přípojek IS
 • ° Provádění přípojek NN + slaboproudých přípojek BD
 • ° Vodorovná a svislá doprava materiálu
 • ° Údržba cest, oplocení, úklid staveniště

Webcam

 

Construction Progress Gallery

Check out the photo gallery acquired from the construction of the Living Brâník project.

Aktuální stav projektu

PLANNING DECISION
SALE STARTS
CONSTRUCTION STARTS
STRUCTURAL WORK
INTERIOR PLASTER
OCCUPANCY PERMIT
OCCUPATION