Tomáš Bartík - 800 340 350 - prodej@trigema.cz

Kontaktiere uns

Für weitere Informationen über das Projekt oder um ein persönliches Treffen zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte über das unten stehende Kontaktformular oder unter 800 340 350.

Mit dem Absenden des Formulars akzeptiere ich die Bedingungen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Trigema - deren Verarbeitung erfolgt, um eine Antwort auf die Beschwerde zu senden und mögliche Erstellung eines Geschäftsangebots.

 

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.


 

Diese Website verwendet Cookies, um Benutzereinstellungen auf Websites, Statistiken und Analysen des Benutzerverhaltens und der Verbindungen zu sozialen Netzwerken zu speichern. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies auf Ihrem Gerät verwenden. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies

 

Provádění prací od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021

  • ° Provádění Inženýrských sítí : výkop rýhy, pokládka vodovodu a kanalizace, zásyp rýhy
  • ° Vodorovná doprava materiálu, dovoz trub, šachtového programu, betonů, písků, odvoz výkopku na skládku
  • ° Staveništní rozvody NN : výkop rýhy, pokládka kabelů, zához rýhy
  • ° Napojení staveniště na vodu a odpadní jímku
  • ° Údržba cest, oplocení, úklid staveniště

Aktuální stav projektu

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
ZAHÁJENÍ PRODEJE
ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY
HRUBÁ STAVBA
VNITŘNÍ OMÍTKY
KOLAUDACE
NASTĚHOVÁNÍ